وام بلندمدت وزارت علوم

 دانلود فرمها :

- فرم وام

 

شرایط ضامن

ضامن باید کارمند رسمی دارای حکم کارگزینی و فیش حقوقی باشد.

شرایط دانشجو

دانشجو نباید در ترم اخذ وام مرخصی یا میهمانی باشد.

دانشجویان کاردانی 3 ترم و کارشناسی 6 ترم می توانند از وام استفاده کنند.

مراحل اخذ وام

1- تکمیل فرم وام که با تائید امتحانات و امور دانشجویی رسیده باشد

2- دانشجو باید با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه نموده و تعهدنامه محضری جهت وام اخذ نماید:

    - پرینت تحصیلی

    - ضامن به همراه حکم کارگزینی

    - کپی شناسنامه (تمام صفحات) و کارت ملی ضامن و دانشجو