خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اطلاعیه دریافت وام بلندمدت وزارت علوم

دانشجویان محترمی که متقاضی دریافت وام بلندمدت وزارت علوم می باشند، جهت ثبت نام به پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به آدرس: www.swf.ir مراجعه نموده و سپس جهت تکمیل پرونده به آقای سیدی (صندوق رفاه دانشگاه) مراجعه نمایند.