خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

شروع ثبت نام درخواست نقل و انتقالات نیمسال اول 98-97 دانشگاه

باطلاع می رساند زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات واحدهای دانشگاهی به شرح زیر می باشد:

ثبت درخواست از طریق سامانه www.monada.iau.ir امکان پذیر می باشد.

- مهلت ثبت درخواستها از تاریخ 97/3/20 لغایت 97/4/15 تعیین شده است.

- آئین نامه و شرایط میهمانی و انتقالی در سامانه مذکور قرار دارد.