خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اطلاعیه دریافت وام بلندمدت وزارت علوم

دانشجویان محترمی که متقاضی دریافت وام بلندمدت وزارت علوم می باشند، جهت ثبت نام به پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به آدرس: www.swf.ir مراجعه نموده و سپس جهت تکمیل پرونده به آقای سیدی (صندوق رفاه دانشگاه) مراجعه نمایند.

مدارک موردنیاز جهت ثبت نام کارشناسی ارشد و سایر مقاطع

مدارک لازم جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ورودی 95 بشرح زیر می باشد:

مطالعه بیشتر...

قوانین کتابخانه

جهت ثبت نام دانشجویان می بایست با ارائه کارت دانشجویی و ارائه فیش به مبلغ 20.000 ریال به کتابخانه مراجعه نمایند.

امانت کتاب:

با توجه به محدودیت تعداد بعضی نسخه های کتابها، دانشجویان محترم می توانند هر کتاب را تنها به مدت 2 هفته بصورت امانت استفاده نموده و تنها یک بار تمدید نمایند. در صورت تاخیر در عودت کتب امانی، به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2000 ریال جریمه دریافت خواهد شد.

امور کتابخانه