دفتر هماهنگی اساتید

اطلاعیه های مهم کلاس ها و اساتید :

 

Sample image

امتحان معماری کامپیوتر استاد زاهدنژاد روز یکشنبه 94/1/24 از فصل 1 و 2 برگزار می شود.