صفحه اصلی
یا لغو

اسامی دانشجویان حائز شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 

دانشجویان محترم جهت دیدن لیست اسامی می توانند در منوهای بالا از قسمت معاونت پژوهشی ، زیرمنوی باشگاه پژوهشگران جوان مراجعه نمایند.

با تشکر

رئیس باشگاه

بازگشت به بالا